Ontwerp Studio B Inspiratiemagazine voor staffleden, UMC Utrecht, 2010
(ontworpen i.o.v. Atelier van GOG)

B work
B thoughts
B sketches
B collections
B contact